Добре дошли

Добре дошли

EuroTarget® предлага:

 1. Курсове по английски език за възрастни и ученици по системата New Headway и New English File на Оксфордския университет;
 2. Курсове по месторабота:
  • Английски език;
  • Бизнес английски;
  • Немски език;
  • Испански език;
  • Италиански език;
  • Руски език;
 3. Курсове за 7.клас - подготовка за изпит в елитните гимназии;
 4. Курсове за матури след 12. клас - подготовка на зрелостници за матури
 5. Кандидат-студенти - подготовка за изпит във ВУЗ
 6. Курсове по английски език за деца и ученици

Курсовете

Курсовете

Учебен център EURO TARGET е сред водещите фирми в областта на чуждоезиковото обучение с основен предмет английски език. Системата New Headway, която сме избрали за обучение в курсове по английски, е  разработка на Оксфордския университет, съобразена изцяло с нуждите на чужденците, изучаващи английски език. Навлизането в граматиката и словното богатство е постепенно, а спираловидният подход, с преговор и разширение на материала дава възможност на курсистите от различните нива  на избрания английски курс да овладеят езика с лекота. Обучението, което вече 17 години предлагаме, е организирано в курсове по английски, съобразени изцяло с нуждите и свободното време на курсистите. При записване на английски курсове имате възможност за избор между дневни, вечерни, съботни или  неделни часове за посещение на курс по английски. За удобство на курсистите, избрали да посещават английски курсове в  Учебен център EURO TARGET, курсовете по английски език са  разпределени в отделни групи-по нива и по възраст, като за нашите по-малки ученици препоръчваме системите CHATTERBOX (предучилищна група) и Family and Friends (1-5.клас), отново на университета Оксфорд.

Курсовете по месторабота, които учебният център организира, дават възможност на работещите, избрали курс английски, да спестят време и да се обучават в една позната среда на колеги, като усвояват не само общ английски в английски курс, а и терминология, свързана с конкретната специфика на тяхната работа. Изключително добри резултати дава работата в английски курсове по специализирани бизнес учебници, подбрани специално според нивото и нуждите на групата в курс английски, отработването на определени ежедневни ситуации в комуникацията с чуждестранни партньори.

От 2000г. фирмата ни се занимава с обучение на ученици в курсове  за 7.клас и 12.клас. Вече години наред се радваме на успехите на нашите малки клиенти, които полагат изпити за кандидатстване след обучението си в курсове за седми клас и дванадесети клас, за да продължат образованието си в реномирани гимназии и висши учебни заведения както в страната, така и в чужбина. Подготовката на кандидат-гимназистите и зрелостниците е изцяло съобразена с изискванията на Министерство на образованието към учебния материал за съответните класове и критериите за оценяване на националните изпити. Малкият брой курсисти в курс седми и дванадесети клас, специално подбраните допълнителни задачи и тестове за самостоятелна работа, включени в 7.клас курсове и курсове за 12.клас, както и редовните пробни изпити дават възможност да се проследи конкретното развитие на всеки кандидат- гимназист и зрелостник по пътя към успеха.

Вход

Бързи връзки

Партньори