Програма 7. клас

Математика

ДНИВРЕМЕНАЧАЛОПРЕПОДАВАТЕЛОБЕМЦЕНА

Седмокласници

Събота 15:50-18:15 30.09.2017   135 уч. ч. 4,00 лв уч. ч.
Събота 08:00-10:30 30.09.2017   135 уч. ч. 4,00 лв уч. ч.
Събота 10:30-13:00 30.09.2017   135 уч. ч. 4,00 лв уч. ч.
Неделя 08:30-11:00 01.10.2017   135 уч. ч. 4,00 лв уч. ч.
Понеделник 14:15-16:45 02.10.2017   135 уч. ч. 4,00 лв уч. ч.

Литература

ДНИВРЕМЕНАЧАЛОПРЕПОДАВАТЕЛОБЕМЦЕНА

Седмокласници

Събота 13:15-15:40 30.09.2017   135 уч. ч. 4,00 лв уч. ч.
Събота 10:30-13:00 30.09.2017   135 уч. ч. 4,00 лв уч. ч.
Събота 08:00-10:30 30.09.2017   135 уч. ч. 4,00 лв уч. ч.
Неделя 11:15-13:45 01.10.2017   135 уч. ч. 4,00 лв уч. ч.
Четвъртък 14:15-16:45 02.10.2017   135 уч. ч. 4,00 лв уч. ч.