Английски език

ДНИВРЕМЕНАЧАЛООБЕМЦЕНА

Ниво A1 Английски език New Headway

Неделя 09:00-13:30 01.10.2017 100 уч.ч. 230 лв
Понеделник и Петък 18:00-20:30 02.10.2017 100 уч.ч. 230 лв
Вторник и Четвъртък 18:00-20:30 03.10.2017 100 уч.ч. 230 лв

Ниво A2 Английски език New Headway

Неделя 14:00-18:30 01.10.2017 100 уч.ч. 230 лв
Понеделник и Сряда 18:00-20:30 02.10.2017 100 уч.ч. 230 лв
Вторник и Четвъртък 18:00-20:30 03.10.2017 100 уч.ч. 230 лв

Ниво B1 Английски език New Headway

Понеделник и Сряда 18:00-20:30 02.10.2017 110 уч.часа 230 лв

Ниво B1 Английски език New English File

Неделя 14:00-18:30 01.10.2017 100 уч.ч. 230 лв

Ниво B2 Английски език New Headway

Неделя 14:00-18:30 01.10.2017 100 уч.ч. 230 лв
Вторник и Четвъртък 18:00-20:30 03.10.2017 100 уч.ч. 230 лв

Ниво C1 Английски език New English File

Неделя 09:00-13:30 01.10.2017 100 уч.ч. 230 лв