Курсове 10. клас

За първи път в края на учебната 2019/2020 година ще се проведе Национално външно оценяване след 10.клас. Изпитите са по два задължителни предмета- български език и литература и математика и по два предмета по желание - чужд език и информационни технологии.

За учениците, които имат желание да повишат нивото си и да постигнат максимални резултати на външното оценяване в 10.клас, учебен център EuroTarget предлага курс за подготовка по двата основни предмета БЕЛ и математика, наред с традиционното обучение по английски език в нива, разпределени спрямо Европейската езикова рамка.

Обучението на учениците от 10.клас обхваща цялата учебна година и включва 80 уч.часа на предмет, разпределени през учебната седмица. В групите се обучават 8-10 курсисти. Цената за целогодишно обучение по един предмет е 5 лв на учебен час, т.е. 400 лв, които могат да бъдат заплатени на части, с краен срок за плащане на последната вноска 01.02.2020. Предвидени са по 2 пробни изпита за всеки от предметите. Курсът е съобразен изцяло с изискванията на МОН и нуждата от преговор, затвърждаване и надграждане на материала, изучаван в училище.

Изпитът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и създаване на текст. Изпитът по математика включва задачи с избираем и със свободен отговор. Конкретни модели на задачите ще бъдат оповестявани преди началото на съответната учебна година, по информация от МОН.

По желание учениците могат да се положат още изпити – по чужд език и за определяне на равнището на дигиталните компетентности. При постигнати 60% от максималния брой точки на оценяването по чужд език учениците получават сертификат за ниво по Общата европейска езикова рамка, а при поне 50% от максималния брой точки по информационни технологии – документ за ниво по Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.