Курсове 10. клас

Изпитите за национално външно оценяване след 10.клас са по два задължителни предмета- български език и литература и математика и по два предмета по желание - чужд език и информационни технологии.

За учениците, които имат желание да повишат нивото си и да постигнат максимални резултати на външното оценяване в 10.клас, учебен център EuroTarget предлага курс за подготовка по двата основни предмета БЕЛ и математика, наред с традиционното обучение по английски език в нива, разпределени спрямо Европейската езикова рамка.

Обучението на учениците от 10.клас обхваща цялата учебна година и включва 80 уч.часа за всеки предмет, разпределени през учебната седмица. В групите се обучават 6-8 курсисти. Цената за целогодишно обучение по един предмет е 8 лв на учебен час, т.е. 640 лв, които могат да бъдат заплатени на части, с краен срок за плащане на първи срок до 31.10.2023 и на втори срок до  01.02.2024. Предвидени са по 2 пробни изпита за всеки от предметите. Курсът е съобразен изцяло с изискванията на МОН и нуждата от преговор, затвърждаване и надграждане на материала, изучаван в училище.

За избор на подходящ вариант за провеждане на  курс за 10. клас  вижте Програмата за 10.клас.

Учебен център ЮРО ТАРГЕТ организира индивидуално обучение по БЕЛ , Математика и Английски език за 10. клас. Цена- 20 лв/ учебен час. Занятията са съобразени със свободното време на ученика и неговото темпо на работа и усвояване на материала. Индивидуалното обучение е подходящо както за текуща подготовка, така и за еднократна помощ при продължително отсъствие от курсовете по БЕЛ и математика за 10. клас

Изпитът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и създаване на текст. Изпитът по математика включва задачи с избираем и със свободен отговор. Конкретни модели на задачите ще бъдат оповестявани преди началото на съответната учебна година, по информация от МОН.

По желание учениците могат да се положат още изпити – по чужд език и за определяне на равнището на дигиталните компетентности. При постигнати 60% от максималния брой точки на оценяването по чужд език учениците получават сертификат за ниво по Общата европейска езикова рамка, а при поне 50% от максималния брой точки по информационни технологии – документ за ниво по Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.