Организацията и провеждането на курсове за 6 клас

Организацията и провеждането на курсове за 6. клас включва:

  • подготовка по български език и литература и математика върху текущия материал, изучаван в 6. Клас.
  • попълване на пропуските от предходните години и допълнителни упражнения и разяснения за пълноценно усвояване на новите уроци
  • безплатни проверки на домашни работи
  • безплатни допълнителни материали-тестове и текстове, съобразени с най-новите изисквания на Министерство на образованието
  • малки групи: 5-7 ученика
  • обратна връзка с родителите информация за текущите оценки и отсъствията на курсистите  можете да получите лично от учителите по телефона или на място в учебния център
  • Учебен център ЮРО ТАРГЕТ организира индивидуално обучение по БЕЛ и Математика за 6. клас. Цена- 12 лв/ учебен час. Занятията са съобразени със свободното време на ученика и неговото темпо на работа и усвояване на материала. Индивидуалното обучение е подходящо както за текуща подготовка, така и за еднократна помощ при продължително отсъствие от курсовете по БЕЛ и математика за 6.клас