Курсове за 6 клас

От 01. 05. 2017г. започват  ранните записвания за курсове за 6. клас в Учебен Център EURO TARGET за учебната 2017/ 2018 година.

Курсът за шести клас се състои от два модула: български език и литература и математика. Цената за един модул е 400 лв за 100 уч. часа, платими на две равни вноски- при записването и в началото на втория учебен срок, но не по- късно от 01.02.2017 г.

Обучението на шестокласниците е целогодишно и обхваща периода  30.09.2017 - 10.06.2018г. Курсовете за шести клас се провеждат в събота от 13:15 до 18:15; неделя от 08:45 до 13:45 или през седмицата, разделени в два дни преди или след занятията в училище.

До 10.09. 2017 г е в сила отстъпка от 5 % от цената на всеки модул за първия срок , т.е. 380 лв (двата предмета) I срок и 400 лв  (двата предмета) II срок.

Организацията и провеждането на курсове за 6 клас

Организацията и провеждането на курсове за 6. клас включва:

  • подготовка по български език и литература и математика върху текущия материал, изучаван в 6. Клас.
  • попълване на пропуските от предходните години и допълнителни упражнения и разяснения за пълноценно усвояване на новите уроци
  • безплатни проверки на домашни работи
  • безплатни допълнителни материали-тестове и текстове, съобразени с най-новите изисквания на Министерство на образованието
  • малки групи: 8-10 ученика
  • обратна връзка с родителите информация за текущите оценки и отсъствията на курсистите  можете да получите лично от учителите по телефона или на място в учебния център
  • Учебен център ЮРО ТАРГЕТ организира индивидуално обучение по БЕЛ и Математика за 6. клас. Цена- 12 лв/ учебен час. Занятията са съобразени със свободното време на ученика и неговото темпо на работа и усвояване на материала. Индивидуалното обучение е подходящо както за текуща подготовка, така и за еднократна помощ при продължително отсъствие от курсовете по БЕЛ и математика за 6.клас