Курсове за 6 клас

От 01.05.2018г. започват  ранните записвания за курсове за 6. клас в Учебен Център EURO TARGET за учебната 2019/2020 година.

Курсът за шести клас се състои от два модула: български език и литература и математика. Цената за един модул е 600 лв за 120 уч. часа, платими на две равни вноски- при записването и в началото на втория учебен срок, но не по-късно от 01.02.2020г.

Обучението на шестокласниците е целогодишно и обхваща периода 29.09.2019 - 07.06.2020г. Курсовете за шести клас се провеждат в събота от 13:15 до 18:15; неделя от 08:45 до 13:45 или през седмицата, разделени в два дни преди или след занятията в училище.
До 30.07.2019г е в сила отстъпка от 10 % от стойността на заплатената вноска за ранно записване.
До 10.09.2019г е в сила отстъпка от 5 % от стойността на заплатената вноска за ранно записване.

Учениците от 6. клас могат да посещават индивидуални уроци в съобразени с училищната програма. Цената за един учебен час е 13 лв.