Курсове за 6 клас

От 01. 05. 2018г. започват  ранните записвания за курсове за 6. клас в Учебен Център EURO TARGET за учебната 2018/ 2019 година.

Курсът за шести клас се състои от два модула: български език и литература и математика. Цената за един модул е 480 лв за 120 уч. часа, платими на две равни вноски- при записването и в началото на втория учебен срок, но не по- късно от 01.02.2019 г.

Обучението на шестокласниците е целогодишно и обхваща периода  29.09.2018 - 08.06.2019г. Курсовете за шести клас се провеждат в събота от 13:15 до 18:15; неделя от 08:45 до 13:45 или през седмицата, разделени в два дни преди или след занятията в училище.
До 30.07.2018 е в сила отстъпка от 10 % от цената на всеки модул за първия срок , т.е. 432 лв (двата предмета) I срок и 480 лв  (двата предмета) II срок.
До 10.09. 2018 г е в сила отстъпка от 5 % от цената на всеки модул за първия срок , т.е. 456 лв (двата предмета) I срок и 480 лв  (двата предмета) II срок.

Покажи всички публикации