Английски език

ДНИВРЕМЕНАЧАЛООБЕМЦЕНА

Ниво A1 Английски език New Headway

Неделя 14:00-18:30 04.02.2018 100 уч.ч. 230 лв
Понеделник и Петък 18:00-20:30 05.02.2018 100 уч.ч. 230 лв
Вторник и Четвъртък 18:00-20:30 06.01.2018 100 уч.ч. 230 лв

Ниво A2 Английски език New Headway

Неделя 09:00-13:30 04.02.2018 100 уч.ч. 230 лв
Понеделник и Сряда 18:00-20:30 05.02.2018 100 уч.ч. 230 лв
Вторник и Четвъртък 18:00-20:30 30.01.2018 100 уч.ч. 230 лв

Ниво B1 Английски език New Headway

Вторник и Четвъртък 18:00-20:30 30.01.2018 100 уч.ч. 230 лв
Неделя 14:00-18:30 04.02.2018 100 уч.ч. 230 лв

 

Ниво B2 Английски език New Headway

Неделя 14:00-18:30 04.02.2018 100 уч.ч.  
Понеделник и Сряда 18:00-20:30 05.02.2018 100 уч.ч. 230 лв
 
         

Ниво C1 Английски език New Headway

Неделя 09:00-13:30 05.02.2018 100 уч.ч. 230 лв