Програма 5. клас

Математика

ДНИ ВРЕМЕ НАЧАЛО ОБЕМ ЦЕНА  

Събота

Неделя

13:15-15:40

08:45-11:10

30.09.2023

01.10.2023

120 уч. ч.

120 уч. ч.

8,00 лв уч. ч.

8,00 лв уч. ч.

 

Литература

ДНИ ВРЕМЕ НАЧАЛО ОБЕМ ЦЕНА  

Събота

Неделя

15:50-18:15

11:20-13:45

30.09.2023

01.10.2023

120 уч. ч.

120 уч. ч.

8,00 лв уч. ч.

8,00 лв уч. ч.

 

Програма 6. клас

Математика

ДНИ ВРЕМЕ НАЧАЛО ОБЕМ ЦЕНА  
Събота 08:00-10:30 30.09.2023 120 уч. ч. 8,00 лв уч. ч.  

Литература

ДНИ ВРЕМЕ НАЧАЛО ОБЕМ ЦЕНА  
Събота 10:30-13:00 30.09.2023 120 уч. ч. 8,00 лв уч. ч.