Курсове за 7 клас

Организацията и провеждането на курсове за 7. клас включва:

  • курсове за комплексна подготовка за I и II модул на  националните изпити за външно оценяване след 7. клас за кандидатстване в елитните гимназии
  • безплатни проверки на домашни работи-с подробна рецензия и оценка спрямо изпитните критерии от учители - оценители на матурите след 7. клас
  • безплатни допълнителни материали-тестове и текстове, съобразени с най-новите изисквания за националните изпити за 7. клас;
  • малки групи: 10 - 12 ученика;
  • индивидуален подход и разпределение на учениците в групи спрямо нивото на владеене на материала;
  • обратна връзка с родителите - информация за текущите оценки и отсъствията на курсистите  се дава всяка Събота и Неделя в 13 ч. лично от учителите на място в учебен център ЮРО ТАРГЕТ. Справка по телефона може да бъде получена всеки ден от 09:00 до 20:00 ч.
  • 3 пробни изпита за всеки предмет в рамките на учебната година (в началото на м. февруари, м. април и м. май)
  • преговор на изучавания материал от предходните класове в хода на курсовете през цялата учебна година
  • Учебен център ЮРО ТАРГЕТ предлага текуща подготовка за училище по материала за 7. клас по БЕЛ и Математика- помощ за домашните работи, попълване на пропуските и допълнителни упражнения и разяснения за пълноценно усвояване на новите уроци
  • Учебен център ЮРО ТАРГЕТ организира индивидуално обучение по БЕЛ и Математика за 7. клас. Цена- 13 лв/ учебен час. Занятията са съобразени със свободното време на ученика и неговото темпо на работа и усвояване на материала. Индивидуалното обучение е подходящо както за текуща подготовка, така и за еднократна помощ при продължително отсъствие от курсовете по БЕЛ и математика за 7.клас