Курсове за 5. и 6. клас

От 01.05.2023 г. започват  ранните записвания за курсове за 5. и 6. клас в учебен център EURO TARGET за учебната 2023/2024 година.

Курсът за 5.и 6. клас се състои от два модула: български език и литература и математика. Цената за един модул е 960 лв за 120 уч. часа, платими на две равни вноски- при записването и в началото на втория учебен срок, но не по-късно от 01.02.2024 г.

Обучението  е целогодишно и обхваща периода 30.10.2023 - 08.06.2024 г. Курсовете за пети клас се провеждат в неделя от 09:00 до 14:00, за шести клас - в събота от 08:00 до 13:00 часа.
До 30.07.2023 г. е в сила отстъпка от 10 % от стойността на заплатената вноска за ранно записване.
До 10.09.2023 г. е в сила отстъпка от 5 % от стойността на заплатената вноска за ранно записване.

Учениците от 5. и 6. клас могат да посещават индивидуални уроци, съобразени с училищната програма. Цената за един учебен час е 19 лв.

Преходът от начален към прогимназиален курс на обучение е свързан с голяма промяна в ученическия живот на децата.

Пети клас е период на адаптиране към по- обемен, по- разнообразен и по- сложен материал. Важен акцент в обучението е подготовката по БЕЛ и математика, която в следващите години натрупва необходимите знания и умения за кандидатстване в гимназия. В курсовете за 5. и 6. клас, които организираме, формираме нужните навици за учене с разбиране.

Целта ни е учениците да усвоят трайно материала, да ги научим да отсяват важното от маловажното, да задават въпроси и да вникват в същността. Работим върху умения за съсредоточаване и аналитично мислене, върху последователно и трайно натрупване на знания.

Плавното и редовно поднасяне на материала елиминира стреса от предстоящите контролни и класни работи в училище.

Осигуряваме непрекъсната обратна връзка с родителите, за да следим заедно напредъка на учениците от 5. и 6. клас и да работим в екип за успешното им представяне.

В часовете по БЕЛ и математика за 5. и 6. клас акцентът е върху затвърждаване на материала, предаден в училище и надграждане на знанията с решаване на допълнителни тестове и по двата предмета.Правят се редовни упражнения за създаване на собствен текст под формата на преразказ- ключово умение не само за успешно справяне с изискванията за изпитите след 7.клас, а и за формиране на езикова култура и стил.